WhereHere

Fleet management-plattform med den senaste teknologin

WhereHere är en internetbaserad karttjänst som möjliggör positionering och sökning av GSM/3G-telefoner samt GPS enheter. Wherehere är under ständig utveckling.

Vad är Where?

  • Världstäckande karta
  • Möjlighet till integreringslösningar mot vårt API
  • Realtidsspårning
  • Larmhantering
  • Geofence
  • Körjournal
  • Administrering

Vad är Here?

Here är våra välbeprövade och utvalda positioneringsenheter anpassade för att passa in i alla tänkbara miljöer allt ifrån handenheter att bära med sig, till enheter för fast installation i bilar, lastbilar, båtar m.m.

Från våra kunder

Oslagbar tjänst för att kunna trafikleda våra bilar på fältet. Kan direkt se var varje bil är på kartan och på så vis optimera våra godsflöden.

Stefan, Trafikledare